preheader NTVO

Toevoeging van 177Lu-PSMA-617 aan de standaardbehandeling verlengt de overleving van patiënten met voorbehandelde gevorderde gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

De resultaten van de fase III VISION-studie tonen aan dat toevoeging van de PSMA-gerichte radioligandtherapie 177Lu-PSMA-617 aan een standaardbehandeling voor patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die eerder een androgeenreceptorcascaderemmer en chemotherapie kregen de overleving aanzienlijk verlengt en de ontwikkeling van radiografische ziekteprogressie vertraagt.

Ondanks recente therapeutische vooruitgang blijft gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) onveranderlijk fataal. Prostaatspecifiekmembraanantigeen (PSMA) is een enzym dat in hoge mate tot expressie komt in prostaatkanker, met inbegrip van gemetastaseerde laesies. De expressie in normaal weefsel is daarentegen beperkt, waardoor PSMA een uitstekend aangrijpingspunt is voor zowel PET-scans als gerichte systemische bestralingsbehandeling, de zogenaamde radioligandtherapie. PSMA-617 richt zich met een hoge affiniteit op PSMA en levert een dosis van het β-deeltjes uitstotende radioactieve metaal Lutetium-177 (177Lu). Wanneer dit geneesmiddel aan PSMA bindt, wordt het hele molecuul door de tumorcellen opgenomen, waarna de prostaatkankercellen aan een dodelijke dosis straling worden blootgesteld en sterven.

De VISION-studie

Aan de fase III VISION-studie namen PSMA-positieve mCRPC-patiënten deel die eerder ten minste één androgeenreceptorcascaderemmer en één of twee op taxaan gebaseerde behandelingsschema’s hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd (2:1) naar 177Lu-PSMA-617 (7,4 GBq om de 6 weken gedurende 4 cycli) plus standaardbehandeling (SOC), of SOC alleen. Deze SOC werd door de onderzoeker bepaald maar bestond in ieder geval niet uit cytotoxische chemotherapie, immuuntherapie, geneesmiddelen die nog worden onderzocht of radium-223. Patiënten met residuele ziekte konden twee extra behandelingscycli doorlopen. Vooraf gespecificeerde alternatieve primaire eindpunten bestonden uit algehele overleving (‘overall survival’, OS) en radiografische progressievrije overleving (‘radiographic progression-free survival’, rPFS) met gebruikmaking van PCWG3-criteria door onafhankelijke centrale beoordeling (ICR).

177Lu-PSMA-617 vertraagt ziekteprogressie en verlengt overleving

Tussen 4 juni 2018 en 23 oktober 2019 voldeden 831 van 1.179 gescreende patiënten aan alle inclusiecriteria en zij werden gerandomiseerd om 177Lu-PSMA-617 + SOC (n=551) of alleen SOC (n=280) te ontvangen. 177Lu-PSMA-617 + SOC bleek geassocieerd te zijn met een risicovermindering van 38% op overlijden (mediaan 15,3 vs. 11,3 maanden, HR [95%-BI]: 0,62 [0,52-0,74], eenzijdige p<0,001). Dit OS-voordeel was over het algemeen consistent binnen de vooraf gespecificeerde subgroepen, behalve voor groepen met zeer kleine patiëntenaantallen, waarbij brede betrouwbaarheidsintervallen werden gerapporteerd. Bovendien werd ook het risico op radiografische progressie of overlijden met 60% verminderd.

De toevoeging van 177Lu-PSMA-617 verlengde de mediane rPFS van 3,4 maanden naar 8,7 maanden (HR [95%-BI]: 0,40 [0,29-0,57], eenzijdige p<0,001). RECIST v1.1-reacties waren ook in het voordeel van de 177Lu-PSMA-617-arm bij patiënten met meetbare ziekte, met een groot verschil in het aandeel patiënten met complete (9,2% vs. 0,0%) en partiële (41,8% vs. 3,1%) radiografische responsen. Patiënten in de combinatie-arm bleven langer onder behandeling dan degenen die alleen SOC kregen (7,82 vs. 2,07 maanden) en kregen meer cycli standaardtherapie (5 vs. 2).

Bijwerkingen kwamen vaker voor bij behandeling met 177Lu-PSMA-617 (85,3% vs. 28,8%) maar geen enkele bijwerking was onverwacht. Graad 3-5 beenmergsuppressie werd gezien bij 23,4% van de patiënten in de 177Lu-PSMA-617-arm, vergeleken met 6,8% van de patiënten in de controle-arm, met hooggradige trombocytopenie bij respectievelijk 7,9% en 1,0% van de patiënten. Een droge mond trad op bij 39,3% van de patiënten in de 177Lu-PSMA-617-arm; geen van deze gevallen was hooggradig. Ook misselijkheid en braken traden op bij 39,3% van de 177Lu-PSMA-617 patiënten (vs. 17,1% met SOC alleen), maar dit was bij slechts 1,5% van de patiënten ernstig. Ten slotte werden nieraandoeningen gemeld bij 8,7% van de 177Lu-PSMA-617 patiënten versus 5,9% in de controle-arm.

Conclusie

Toevoeging van 177Lu-PSMA-617 aan SOC bij mCRPC-patiënten die ziekteprogressie vertoonden na chemotherapie en androgeenreceptorcascaseremmers, leidde tot een verlengde overleving en vertraging van de tijd tot radiografische progressie. Bovendien werd 177Lu-PSMA-617 goed verdragen zonder nieuwe onverwachtse bijwerkingen. Deze bevindingen zijn positief voor de mogelijke goedkeuring van 177Lu-PSMA617 als een nieuwe behandelingsoptie bij patiënten met mCRPC. Lopende studies onderzoeken nu 177Lu-PSMA617 bij prostaatkanker in een vroeger stadium.

Referentie

Morris M, et al. Phase III study of lutetium-177-PSMA-617 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION). Gepresenteerd tijdens ASCO 2021; Abstract LBA4.

Spreker Michael Morris

Morris

Michael J. Morris, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS


Zie: Keyslides

Spreker Javier Cortés

Javier Cortés

Javier Cortés, MD, Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spanje


Zie: Keyslides

Spreker Javier Cortés

Javier Cortés

Javier Cortés, MD, Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spanje


Zie: Presentatie

Spreker Nicoletta Colombo

Nicoletta Colombo

Nicoletta Colombo, MD, PhD, University of Milan-Bicocca and European Institute of Oncology (IEO) IRCCS, Milaan, Italië


Zie: Keyslides

Spreker Nicoletta Colombo

Nicoletta Colombo

Nicoletta Colombo, MD, PhD, University of Milan-Bicocca and European Institute of Oncology (IEO) IRCCS, Milaan, Italië


Zie: Presentatie

Spreker Jared Weiss

Jared Weiss

Jared Weiss, MD, University of North Carolina-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Jared Weiss

Jared Weiss

Jared Weiss, MD, University of North Carolina-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Peter Schmid

Peter Schmid

Peter Schmid, MD, PhD, Centre for Experimental Cancer Medicine, Barts Cancer Institute, Queen Mary University London, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Peter Schmid

Peter Schmid

Peter Schmid, MD, PhD, Centre for Experimental Cancer Medicine, Barts Cancer Institute, Queen Mary University London, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Yelena Y. Janjigian

Yelena Y. Janjigian

Yelena Y. Janjigian, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Yelena Y. Janjigian

Yelena Y. Janjigian

Yelena Y. Janjigian, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Karim Fizazi

Karim Fizazi

Karim Fizazi, MD, PhD, Institut Gustave Roussy, University of Paris-Saclay, Villejuif, Frankrijk


Zie: Keyslides

Spreker Karim Fizazi

Karim Fizazi

Karim Fizazi, MD, PhD, Institut Gustave Roussy, University of Paris-Saclay, Villejuif, Frankrijk


Zie: Presentatie

Spreker Jenny F. Seligmann

Jenny F. Seligmann

Dr. Jenny F. Seligmann, St. James’s University Hospital - Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Jenny F. Seligmann

Jenny F. Seligmann

Dr. Jenny F. Seligmann, St. James’s University Hospital - Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Jason J. Luke

Jason J. Luke

Jason J. Luke, MD, UPMC Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Jason J. Luke

Jason J. Luke

Jason J. Luke, MD, UPMC Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Eric Baudin

Eric Baudin

Eric Baudin, MD, Gustave Roussy, Villejuif, Frankrijk


Zie: Keyslides

Spreker Eric Baudin

Eric Baudin

Eric Baudin, MD, Gustave Roussy, Villejuif, Frankrijk


Zie: Presentatie

Spreker Cristina S. Manich

Cristina S. Manich

Cristina S. Manich, MD, PhD, Vall d' Hebron Institute of Oncology (VHIO), Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, Spanje


Zie: Keyslides

Spreker Cristina S. Manich

Cristina S. Manich

Cristina S. Manich, MD, PhD, Vall d' Hebron Institute of Oncology (VHIO), Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, Spanje


Zie: Presentatie

Spreker Enriqueta Felip

Enriqueta Felip

Enriqueta Felip, MD, PhD, Vall d' Hebron University Hospital, Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona, Spanje


Zie: Keyslides

Spreker Enriqueta Felip

Enriqueta Felip

Enriqueta Felip, MD, PhD, Vall d' Hebron University Hospital, Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona, Spanje


Zie: Presentatie

Spreker Janet Brown

Janet Brown

Janet Brown, MD, PhD, University of Sheffield, Leeds, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Janet Brown

Janet Brown

Janet Brown, MD, PhD, University of Sheffield, Leeds, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Jason J. Luke

Jason J. Luke

Jason J. Luke, MD, UPMC Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Jason J. Luke

Jason J. Luke

Jason J. Luke, MD, UPMC Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Janet Brown

Janet Brown

Janet Brown, MD, PhD, University of Sheffield, Leeds, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Janet Brown

Janet Brown

Janet Brown, MD, PhD, University of Sheffield, Leeds, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Jared Weiss

Jared Weiss

Jared Weiss, MD, University of North Carolina-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Jared Weiss

Jared Weiss

Jared Weiss, MD, University of North Carolina-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Javier Cortés

Javier Cortés

Javier Cortés, MD, Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spanje


Zie: Keyslides

Spreker Javier Cortés

Javier Cortés

Javier Cortés, MD, Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spanje


Zie: Presentatie

Spreker Alexander I. Spira

Alexander I. Spira

Alexander I. Spira, MD, PhD, FACP, Virginia Cancer Specialists Research Institute, Fairfax, Virginia, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Alexander I. Spira

Alexander I. Spira

Alexander I. Spira, MD, PhD, FACP, Virginia Cancer Specialists Research Institute, Fairfax, Virginia, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Robert J Motzer

Robert J Motzer

Robert J Motzer, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Robert J Motzer

Robert J Motzer

Robert J Motzer, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Michael S Hofman

Michael S Hofman

Michael S Hofman, FRACP, MBBS, Peter MacCallum Cancer Centre en Sir Peter MacCallum Department of Oncology, University of Melbourne, Australië


Zie: Keyslides

Spreker Michael S Hofman

Michael S Hofman

Michael S Hofman, FRACP, MBBS, Peter MacCallum Cancer Centre en Sir Peter MacCallum Department of Oncology, University of Melbourne, Australië


Zie: Presentatie

Spreker Hope S. Rugo

Hope S. Rugo

Hope S. Rugo, MD, FASCO, University of California San Francisco (UCSF) Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, CA, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Hope S. Rugo

Hope S. Rugo

Hope S. Rugo, MD, FASCO, University of California San Francisco (UCSF) Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, CA, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Shukui Qin

Shukui Qin

Shukui Qin, MD, PhD, Department of Medical Oncology, Cancer Center of Jinling Hospital, China


Zie: Keyslides

Spreker Shukui Qin

Shukui Qin

Shukui Qin, MD, PhD, Department of Medical Oncology, Cancer Center of Jinling Hospital, China


Zie: Presentatie

Spreker Charles M. Rudin

Charles M. Rudin

Charles M. Rudin, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS


Zie: Keyslides

Spreker Charles M. Rudin

Charles M. Rudin

Charles M. Rudin, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS


Zie: Presentatie

Spreker Takayuiki Yoshino

Takayuiki Yoshino

Takayuiki Yoshino, MD, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Japan


Zie: Keyslides

Spreker Takayuiki Yoshino

Takayuiki Yoshino

Takayuiki Yoshino, MD, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Japan


Zie: Presentatie

Spreker Bradley J. Monk

Bradley J. Monk

Bradley J. Monk, MD, FACS, University of Arizona College of Medicine, Creighton University School of Medicine, Phoenix, AZ, VS


Zie: Keyslides

Spreker Bradley J. Monk

Bradley J. Monk

Bradley J. Monk, MD, FACS, University of Arizona College of Medicine, Creighton University School of Medicine, Phoenix, AZ, VS


Zie: Presentatie

Spreker Martin McCabe

Martin McCabe

Martin McCabe, MD, University of Manchester, Manchester, UK


Zie: Keyslides

Spreker Martin McCabe

Martin McCabe

Martin McCabe, MD, University of Manchester, Manchester, UK


Zie: Presentatie

Spreker Shanu Modi

Shanu Modi

Shanu Modi, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA


Zie: Keyslides

Spreker Shanu Modi

Shanu Modi

Shanu Modi, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA


Zie: Presentatie

Spreker Georgina Long

Georgina Long

Georgina Long, MD, PhD, Melanoma Institute of Australia, Universitit van Sydney, Australië


Zie: Keyslides

Spreker Georgina Long

Georgina Long

Georgina Long, MD, PhD, Melanoma Institute of Australia, Universitit van Sydney, Australië


Zie: Presentatie

Spreker Vanita Noronha

Vanita Noronha

Vanita Noronha, MD, PhD, Tata Memorial Hospital, Mumbai, India


Zie: Keyslides

Spreker Vanita Noronha

Vanita Noronha

Vanita Noronha, MD, PhD, Tata Memorial Hospital, Mumbai, India


Zie: Presentatie

Spreker Chris Parker

Chris Parker

Chris Parker, MD, PhD, The Royal Marsden Hospital (Sutton) - NHS Foundation Trust, Sutton, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Chris Parker

Chris Parker

Chris Parker, MD, PhD, The Royal Marsden Hospital (Sutton) - NHS Foundation Trust, Sutton, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Isabelle Ray-Coquard

Isabelle Ray-Coquard

Isabelle Ray-Coquard, MD, PhD, Centre Léon Bérard, and GINECO, Lyon, Frankrijk


Zie: Keyslides

Spreker Isabelle Ray-Coquard

Isabelle Ray-Coquard

Isabelle Ray-Coquard, MD, PhD, Centre Léon Bérard, and GINECO, Lyon, Frankrijk


Zie: Presentatie

Spreker Charles Swanton

Charles Swanton

Charles Swanton, MD, PhD, Francis Crick Institute, Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Charles Swanton

Charles Swanton

Charles Swanton, MD, PhD, Francis Crick Institute, Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Bernd Kasper

Bernd Kasper

Bernd Kasper, MD, PhD, Mannheim Cancer Center (MCC), Mannheim, Duitsland


Zie: Keyslides

Spreker Bernd Kasper

Bernd Kasper

Bernd Kasper, MD, PhD, Mannheim Cancer Center (MCC), Mannheim, Duitsland


Zie: Presentatie

Spreker Matthew P. Goetz

Matthew P. Goetz

Matthew P. Goetz, MD, PhD, Mayo Clinic, Rochester, MN, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Matthew P. Goetz

Matthew P. Goetz

Matthew P. Goetz, MD, PhD, Mayo Clinic, Rochester, MN, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Masatoshi Kudo

Masatoshi Kudo

Masatoshi Kudo, MD, PhD, Kindai University Faculty of Medicine, Osaka, Japan


Zie: Keyslides

Spreker Masatoshi Kudo

Masatoshi Kudo

Masatoshi Kudo, MD, PhD, Kindai University Faculty of Medicine, Osaka, Japan


Zie: Presentatie

Spreker Robert Motzer

Robert Motzer

Robert Motzer, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Robert Motzer

Robert Motzer

Robert Motzer, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Marcin Dzienis

Marcin Dzienis

Marcin Dzienis, MD, Gold Coast University Hospital, Southport, QLD, Australië


Zie: Keyslides

Spreker Marcin Dzienis

Marcin Dzienis

Marcin Dzienis, MD, Gold Coast University Hospital, Southport, QLD, Australië


Zie: Presentatie

Spreker Toni Choueiri

Toni Choueiri

Toni Choueiri, MD, PhD, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Toni Choueiri

Toni Choueiri

Toni Choueiri, MD, PhD, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Siow Ming Lee

Siow Ming Lee

Siow Ming Lee, MD, PhD, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Siow Ming Lee

Siow Ming Lee

Siow Ming Lee, MD, PhD, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Armando Orlandi

Armando Orlandi

Armando Orlandi, MD, PhD, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Rome, Italië


Zie: Keyslides

Spreker Armando Orlandi

Armando Orlandi

Armando Orlandi, MD, PhD, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Rome, Italië


Zie: Presentatie

Spreker Jean Emmanual Kurtz

Jean Emmanual Kurtz

Jean Emmanual Kurtz, MD, PhD, Nouvel Hôpital Civil - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, Frankrijk


Zie: Keyslides

Spreker Jean Emmanual Kurtz

Jean Emmanual Kurtz

Jean Emmanual Kurtz, MD, PhD, Nouvel Hôpital Civil - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, Frankrijk


Zie: Presentatie

Spreker Daniel J. George

Daniel J. George

Daniel J. George, MD, Duke Cancer Institute Center for Prostate and Urologic Cancers, Durham, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Daniel J. George

Daniel J. George

Daniel J. George, MD, Duke Cancer Institute Center for Prostate and Urologic Cancers, Durham, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Noel W. Clarke

Noel W. Clarke

Noel W. Clarke, MD, The Christie and Salford Royal Hospital NHS Foundation Trusts and University of Manchester, Manchester, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Noel W. Clarke

Noel W. Clarke

Noel W. Clarke, MD, The Christie and Salford Royal Hospital NHS Foundation Trusts and University of Manchester, Manchester, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Mauricio Burotto

Mauricio Burotto

Mauricio Burotto, MD, Bradford Hill Clinical Research Center, Santiago, Chili


Zie: Keyslides

Spreker Mauricio Burotto

Mauricio Burotto

Mauricio Burotto, MD, Bradford Hill Clinical Research Center, Santiago, Chili


Zie: Presentatie

Spreker Thilo Westhofen

Thilo Westhofen

Thilo Westhofen, MD, Department of Urology, Ludwig Maximilian University of Munich, München, Duitsland


Zie: Keyslides

Spreker Thilo Westhofen

Thilo Westhofen

Thilo Westhofen, MD, Department of Urology, Ludwig Maximilian University of Munich, München, Duitsland


Zie: Presentatie

Spreker Maha H.A. Hussain

Maha H.A. Hussain

Maha H.A. Hussain, MD, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Maha H.A. Hussain

Maha H.A. Hussain

Maha H.A. Hussain, MD, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Enrique Grande

Enrique Grande

Enrique Grande, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai/Tisch Cancer Institute, New York, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Enrique Grande

Enrique Grande

Enrique Grande, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai/Tisch Cancer Institute, New York, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Brian M. Shuch

Brian M. Shuch

Brian M. Shuch, MD, Institute of Urologic Oncology, David Geffen School of Medicine UCLA, Los Angeles, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Brian M. Shuch

Brian M. Shuch

Brian M. Shuch, MD, Institute of Urologic Oncology, David Geffen School of Medicine UCLA, Los Angeles, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Robert Huddart

Robert Huddart

Robert Huddart, MD, PhD, Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research, Sutton/Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Spreker Robert Huddart

Robert Huddart

Robert Huddart, MD, PhD, Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research, Sutton/Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Presentatie

Spreker Kambiz Rahbar

Kambiz Rahbar

Kambiz Rahbar, MD, University Hospital Münster, Münster, Duitsland


Zie: Keyslides

Spreker Kambiz Rahbar

Kambiz Rahbar

Kambiz Rahbar, MD, University Hospital Münster, Münster, Duitsland


Zie: Presentatie

Spreker Matt D. Galsky

Matt D. Galsky

Matt D. Galsky, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Matt D. Galsky

Matt D. Galsky

Matt D. Galsky, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Kosuke Takemura

Kosuke Takemura

Kosuke Takemura, MD, Tom Baker Cancer Centre, University of Calgary, Calgary, Canada


Zie: Keyslides

Spreker Kosuke Takemura

Kosuke Takemura

Kosuke Takemura, MD, Tom Baker Cancer Centre, University of Calgary, Calgary, Canada


Zie: Presentatie

Spreker Lucia Nappi

Lucia Nappi

Lucia Nappi, MD, PhD, Vancouver Prostate Centre – University of British Columbia, Vancouver, Canada


Zie: Keyslides

Spreker Lucia Nappi

Lucia Nappi

Lucia Nappi, MD, PhD, Vancouver Prostate Centre – University of British Columbia, Vancouver, Canada


Zie: Presentatie

Spreker Marie Plante

Marie Plante

Marie Plante, MD, CHU de Québec-Université Laval, Québec, Canada


Zie: Keyslides

Spreker Marie Plante

Marie Plante

Marie Plante, MD, CHU de Québec-Université Laval, Québec, Canada


Zie: Presentatie

Spreker Deb Schrag

Deb Schrag

Deb Schrag, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Deb Schrag

Deb Schrag

Deb Schrag, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Alberto Bossi

Alberto Bossi

Alberto Bossi, MD, Department of Radiation Oncology, Institute Gustave Roussy, Villejuif, Frankrijk


Zie: Keyslides

Spreker Alberto Bossi

Alberto Bossi

Alberto Bossi, MD, Department of Radiation Oncology, Institute Gustave Roussy, Villejuif, Frankrijk


Zie: Presentatie

Spreker Roy Herbst

Roy Herbst

Roy Herbst, MD, Department of Medical Oncology, Yale School of Medicine and Yale Cancer Center, New Haven Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Roy Herbst

Roy Herbst

Roy Herbst, MD, Department of Medical Oncology, Yale School of Medicine and Yale Cancer Center, New Haven Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Brian Rini

Brian Rini

Brian Rini, MD, Vanderbilt-Ingram Cancer Center, Nashville, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Spreker Brian Rini

Brian Rini

Brian Rini, MD, Vanderbilt-Ingram Cancer Center, Nashville, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Gabe Sonke

Gabe Sonke

Prof. dr. Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam


Zie: Keyslides

Spreker Gabe Sonke

Gabe Sonke

Prof. dr. Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam


Zie: Presentatie

Spreker Knut Labori

Knut Labori

Prof. Knut Labori, MD, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Noorwegen


Zie: Keyslides

Spreker Knut Labori

Knut Labori

Prof. Knut Labori, MD, Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Noorwegen


Zie: Presentatie

Spreker Adnan Khattak

Adnan Khattak

Prof. Adnan Khattak, MD, One Clinical Research and Edith Cowan University, Perth, Australië


Zie: Keyslides

Spreker Adnan Khattak

Adnan Khattak

Prof. Adnan Khattak, MD, One Clinical Research and Edith Cowan University, Perth, Australië


Zie: Presentatie

Back to Top