preheader NTVO

headerASCO2013

ATTom-studie: na tien jaar tamoxifen significant grotere afname van borstkanker recidivering en sterfte

Tien jaar tamoxifen bezorgt vrouwen met oestrogeen-receptor positieve (ER+) borstkanker een grotere bescherming tegen late recidivering en overlijden dan de huidige vijfjarige behandeling, zo blijkt uit de resultaten van de Britse aTTom-studie. Ondanks het feit dat neveneffecten geassocieerd met tamoxifen frequenter voorkwamen bij patiënten die tien jaar werden behandeld dan vijf jaar, concludeerden de onderzoekers dat het klinisch voordeel van de tienjarige behandeling veruit de nadelen overstijgt. Deze resultaten zijn volledig in lijn met de resultaten van de ATLAS-studie die vorig jaar in december werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium en intussen zijn gepubliceerd in The Lancet.

Wereldwijd nemen honderdduizenden vrouwen na een chirurgische verwijdering van hun borstkanker, tamoxifen om zichzelf te beschermen tegen borstkanker-recidivering. Uit eerdere studies blijkt dat een behandeling van 5 jaar tamoxifen het risico van overlijden tengevolge van borstkanker met ongeveer eenderde doet afnemen tijdens een periode van 15 jaar na de initiële diagnose. In de gepresenteerde studie werd aangetoond dat een tamoxifen-behandeling van 10 jaar het risico van recidivering en overlijden met nog eens 25% doet afnemen vanaf jaar 10 na diagnose in vergelijking met 5 jaar tamoxifen. In vergelijking met geen tamoxifen leidt 10 jaar tamoxifen tot een afname van het risico van recidivering en overlijden van 33% tijdens de eerste 10 jaar na diagnose en tot een afname van 50% tijdens de jaren daarna.

Tussen 1991 en 2005 werden 6.953 vrouwen in de UK die reeds vijf jaar tamoxifen namen gerandomiseerd tussen tamoxifen voor nog eens 5 jaar of het staken van deze therapie. Jaarlijks werden alle vrouwen in de studie gecontacteerd teneinde therapietrouw, recidivering, hospitalisatie en overlijden te evalueren. In het totaal konden zo meer dan 5.000 vrouwen langer dan tien jaar na randomisatie opgevolgd worden met een maximale opvolging van 20 jaar. Uit de daaropvolgende analyses bleek dat het percentage recidivering significant lager lag bij vrouwen die 10 jaar tamoxifen kregen toegediend in vergelijking met vrouwen die 5 jaar werden behandeld (16,6% versus 19,3%). Daarnaast gaf een langere behandeling ook een afname van het risico van overlijden als gevolg van borstkanker.

Opmerkelijk hierbij is dat het voordeel van 10 jaar tamoxifen tegenover 5 jaar pas zichtbaar werd in het tweede decennium na diagnose en men zag geen verschil tussen beide studie-armen tijdens jaar 5 tot 9 na randomisatie. In het tweede decennium na diagnose hadden vrouwen in de 10-jaar therapie-arm 25% minder kans op recidivering en 23% minder kans op overlijden tengevolge van borstkanker dan vrouwen die na vijf jaar stopten met tamoxifen. Samengevat bevestigt de aTTom-studie de resultaten van de ATLAS-studie en daarin werd aangetoond dat het verlengen van de tamoxifen-behandeling van 5 tot 10 jaar zorgt voor een significant lager risico van recidivering en overlijden. ‘Deze resultaten hebben een grote impact op de standaardbehandeling van vrouwen met ER+ borstkanker in de dagelijkse praktijk’, aldus Dr. Gray.

Referentie

R. Gray, D. Rae, K. Handley et al. aTTom: Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 in 6,953 women with early breast cancer. J Clin Oncol 2013;31:abstr 5.

Spreker Richard Gray

 Gray

Richard Gray, MD,
Northwest Georgia Oncology Center, Austell, Georgia, USA


Zie: Keyslides

Back to Top