preheader NTVO

header website

Finale resultaten van de AZURE-studie: wat is het effect van zoledronzuur toegevoegd aan adjuvante therapie voor vrouwen met borstkanker

Finale resultaten van de fase III-AZURE-studie tonen aan dat zoledronzuur het ziekterecidief in het bot reduceert en een gunstig effect heeft op de invasieve ziektevrije overleving en de totale overleving (OS) bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker. Bij alle andere vrouwen in de studie zorgde een overvloed aan gebeurtenissen buiten het bot er echter voor dat men geen effect van zoledronzuur zag op het verloop van de ziekte.

In de AZURE-studie evalueerde men het effect van het toevoegen van zoledronzuur aan de standaard adjuvante therapie voor vrouwen met stadium II/III-borstkanker. In het totaal randomiseerde AZURE 3.360 vrouwen tussen standaard (neo)adjuvante systemische therapie met of zonder zoledronzuur. Uit eerdere analyses van AZURE bleek dat zoledronzuur geen effect had op het verloop van de ziekte van de totale studiepopulatie, maar dat bepaalde subgroepen wel degelijk een klinisch voordeel hadden van het bisfosfonaat (bijvoorbeeld vrouwen die langer dan vijf jaar postmenopausaal waren). Tijdens het European Cancer Congress 2013 in Amsterdam rapporteerde men de eind effectiviteitsanalyse van deze studie.

Na een mediane opvolging van 84 maanden en 966 gevallen voor ziektevrije overleving (DFS) stelde men geen significant verschil in DFS vast tussen beide studiegroepen (HR[95%BI]: 0,94[0,82-1,06]; p= 0,298). Ook wat betreft OS stelde men geen verschil vast in de totale studiepopulatie (HR[95%BI]: 0,93[0,81-1,08]; p= 0,368). Wel rapporteerde men bij vrouwen die zoledronzuur kregen toegediend, verbeteringen in de botmetastase vrije overleving (BMFS) als een enkel geval (HR[95%BI]: 0,78[0,63-0,96], p= 0,020) en op ieder moment (HR[95%BI]: 0,81[0,68-0,97], p= 0,022). Daarnaast verbeterde zoledronzuur de invasieve DFS bij vrouwen die langer dan vijf jaar postmenopausaal waren bij aanvang van de studie (N=1.041; HR[95%BI]: 0,77[0,63-0,96]). Dit was echter niet het geval bij alle andere vrouwen in de studie (N=2.318; HR[95%BI]: 1,03[0,89-1,20]). In de postmenopauzale subset van vrouwen stelde men bovendien ook een niet-significante verbetering in OS vast (HR[95%BI]: 0,81[0,63-1,04]). Een opmerkelijke observatie in de studie was het significant effect van zoledronzuur op extraskeletale initiële-DFS (IDFS)-gebeurtenissen. Zo bleek dat zoledronzuur een positief extraskeletaal IDFS-effect had bij postmenopauzale vrouwen, maar dat dit effect bij premenopauzale vrouwen en bij vrouwen met een onbekende menopauzale negatief was.

Samengevat reduceert zoledronzuur het risico op recidiveren ter hoogte van het bot bij patiënten met borstkanker. Daarnaast heeft het ook een gunstig effect op DFS en OS bij postmenopauzale vrouwen. Bij alle andere vrouwen in de studie zag men dit effect echter niet. Een grote EBCTCG meta-analyse wordt momenteel uitgevoerd om de behandelingsrichtlijnen met betrekking tot bisfosfonaten bij borstkanker te verduidelijken.

Referentie

R. Coleman, S. Hinsley, R. Bell, et al. Adjuvant therapy in early breast cancer with zoledronic acid (AZURE - BIG 01/04): Final efficacy analysis. Presented at the 2013 European Cancer Congress. Abstract #LBA9

Spreker Rob Coleman

 Coleman

Rob Coleman, MD, PhD
Department of Oncology, Cancer Clinical Center, Sheffield, USA


Zie: Keyslides

Back to Top