preheader NTVO

89Zr-DFO-girentuximab als diagnostische methode bij heldercellig niercelcarcinoom: resultaten van de fase III-studie ZIRCON

Met behulp van de huidige anatomische beeldvormingstechnieken is het niet mogelijk om maligne en benigne nierceltumoren goed van elkaar te onderscheiden, waardoor patiënten soms onnodig risico lopen. Tijdens het ASCO GU Cancers Symposium 2023 presenteerde Brian Shuch, MD (Institute of Urologic Oncology, David Geffen School of Medicine UCLA, Verenigde Staten) resultaten van de fase III-studie ZIRCON naar een nieuwe methode om met radioactief gelabelde girentuximab heldercellig niercelcarcinoom op een betrouwbare en niet-invasieve manier te diagnosticeren.

Heldercellig niercelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van nierkanker (75%) en leidt bij circa 90% van de patiënten tot overlijden. Ongeveer 20-30% van de gereseceerde kleine nierceltumoren blijkt uiteindelijk benigne te zijn. Met behulp van de huidige anatomische beeldvormingstechnieken is het namelijk niet mogelijk om maligne en benigne nierceltumoren goed van elkaar te onderscheiden. Een biopsie is echter invasief en wordt niet frequent uitgevoerd. Er is dus behoefte aan een nauwkeurige, non-invasieve manier om met risicostratificatie voorafgaand aan de therapie beter richting te geven aan het behandelregime.

In de fase III-studie ZIRCON werd onderzocht of het radioactief gelabelde monoklonale antilichaam girentuximab (89Zr-DFO-girentuximab) kan dienen als een betrouwbare diagnostische marker om onderscheid te maken tussen heldercellig niercelcarcinoom en andere niercellaesies. Girentuximab bindt heel specifiek aan het celoppervlakte-eiwit carbonisch anhydrase IX (CAIX) dat door hypoxie of door verlies van het tumorsuppressorgen Von Hippel-Lindau – wat voorkomt bij circa 90% van alle niercelcarcinomen – hoog tot expressie komt. In normaal weefsel komt CAIX nauwelijks tot expressie. Eerder is aangetoond dat girentuximab een gunstig bijwerkingenprofiel heeft en via de lever wordt uitgescheiden. De selectieve binding van radio-gelabeld girentuximab aan CAIX maakt het mogelijk om door middel van een PET/CT-scan tumoren in beeld te brengen waarin CAIX tot expressie komt.

Methode

In de ZIRCON-studie werden volwassen patiënten geïncludeerd met een T1-nierceltumor (diameter ≤7 cm) verdacht op heldercellig niercelcarcinoom, die in aanmerking kwamen voor gedeeltelijke of radicale nefrectomie. Patiënten kregen een enkele dosis 89Zr-DFO-girentuximab toegediend en kregen 5 tot 7 dagen later een PET/CT-scan, die blind en centraal werd beoordeeld. Binnen 90 dagen na de scan werd de gedeeltelijke of radicale nefrectomie uitgevoerd. De co-primaire uitkomsten van de studie waren de sensitiviteit en specificiteit van PET/CT-beeldvorming met 89Zr-DFO-girentuximab versus centrale histologie van de chirurgische resectie voor het detecteren van heldercellig niercelcarcinoom. Secundaire uitkomsten waren de sensitiviteit en specificiteit van PET/CT met 89Zr-DFO-girentuximab bij de subgroep van patiënten met kleine tumoren ≤4 cm, en het bijwerkingenprofiel van 89Zr-DFO-girentuximab. Voor de analyses werd de histopathologie aangenomen als waarheidsreferentie. De PET/CT-scans werden door 3 onafhankelijke onderzoekers beoordeeld en de histopathologische analyse was de gouden standaard. De studie werd als positief beoordeeld wanneer er bij minstens 2 van de 3 onderzoekers een 95%-BI>0,7 voor sensitiviteit was en een 95%-BI>0,68 voor specificiteit.

Resultaten

In totaal werden 332 patiënten uit 9 landen geïncludeerd in de studie, waarvan 8,3% zich voortijdig had teruggetrokken door verschillende oorzaken. Bij 300 patiënten werd 89Zr-DFO-girentuximab toegediend. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 62 jaar en de populatie bestond voornamelijk uit mannen (71%). Van 288 patiënten werd de histopathologie van de chirurgische monsters bepaald: 193 patiënten (67%) hadden heldercellig niercelcarcinoom en 179 patiënten (62%) hadden een tumormassa ≤4 cm.

De primaire analyse kon worden uitgevoerd bij 284 patiënten. In de totale patiëntenpopulatie was de gemiddelde sensitiviteit van de 3 onafhankelijke onderzoekers 85,5% (95%-BI: 79,8-89,8%); de gemiddeld specificiteit was 87% (95%-BI: 78,8-92,3%). Bij de subgroep van patiënten met een kleine tumormassa ≤4 cm waren de gemiddelde sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 85,5% (95%-BI: 77,0-91,2%) en 89,5% (95%-BI: 78,6-95,2%). Hiermee werden de drempelwaarden voor sensitiviteit en specificiteit bij beide patiëntgroepen door de beoordelaars bereikt.

Daarnaast werd het eerder gerapporteerde, milde bijwerkingenprofiel van 89Zr-DFO-girentuximab bevestigd. In totaal meldden 18 patiënten (6%) aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger, die voornamelijk gerelateerd waren aan de nefrectomie (post-chirurgische complicaties). De studie bracht geen nieuwe veiligheidsrisico’s van 89Zr-DFO-girentuximab aan het licht.

Conclusie

Op basis van de resultaten van de ZIRCON-studie kan worden geconcludeerd dat 89Zr-DFO-girentuximab-PET/CT een nauwkeurige en niet-invasieve diagnostische methode is om heldercellig niercelcarcinoom te identificeren.

Referentie

Shuch BM, et al. Results from phase 3 study of 89Zr-DFO-girentuximab for PET/CT imaging of clear cell renal cell carcinoma (ZIRCON). Gepresenteerd tijdens ASCO-GU 2023; abstract LBA602.

Spreker Brian M. Shuch

Brian M. Shuch

Brian M. Shuch, MD, Institute of Urologic Oncology, David Geffen School of Medicine UCLA, Los Angeles, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top