preheader NTVO

headerESMO2012

Fase III-studie (PROFILE 1007) toont: crizotinib is superieur aan standaardchemotherapie bij ALK-positieve gevorderd longkanker

De resultaten van een nieuwe fase III-studie tonen aan dat crizotinib, een targeted therapie, een effectievere behandeling is dan standaardchemotherapie bij patiënten met gevorderd ALK-positieve longkanker, die eerder zijn behandeld met een platinum-bevattend regime, aldus Dr. Alice Shaw van het Massachusetts General Hospital Cancer Center in Boston. Deze studie is de eerste ‘head-to-head' vergelijkende studie tussen crizotinib en standaardchemotherapie bij deze groep patiënten. Op grond van deze resultaten zou crizotinib de nieuwe standaardbehandeling worden bij eerder behandelde, ALK-positief gevorderd longkanker, volgens Shaw, en betekent een nieuwe stap richting een meer geïndividualiseerde behandeling van longkankerpatiënten.

Wijzigingen in het anaplastische lymfoomkinase (ALK)-gen worden aangetroffen bij circa 5% van alle longtumoren. In eerdere, ongecontroleerde studies bleek behandeling met crizotinib een significante klinische respons te genereren bij patiënten met deze vorm van longkanker.

In de studie, gepresenteerd door Alice Shaw, werden 159 patiënten behandeld met tweemaaldaags 250 mg oraal crizotinib in een 21-daagse cyclus en 159 patiënten met pemetrexed 500 mg/m2 of docetaxel 75 mg/m2, intraveneus op dag 1 van een 21-daagse cyclus. Patiënten in de chemotherapie-arm die progressie vertoonden mochten overstappen naar de crizotinib-arm tijdens de studie, wat het merendeel ook deed.
Het primaire eindpunt dat wordt gehanterd is de PFS (volgens RECIST 1.1, onafhankelijke radiologische review) en de secundaire eindpunten zijn: ORR, DR, DCR, OS, veiligheidsprofiel en door de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven (EORTC-QLQ C-30, LC13).
Uit de gepresenteerde uitkomsten blijkt dat de mediane PFS door crizotinib significant werd verlengd van 3 maanden naar 7,7 maanden vergeleken met standaard chemotherapie (ITT populatie, HR 0,49 [0,37-0,64] met p < 0,001; zie dia’s)
Daarnaast leidde de behandeling met crizotinib tot een verbetering van de - door de patiënten gerapporteerde - globale kwaliteit van leven vergeleken met standaard chemotherapie (p 0,001) en verbetering van ORR en symptomen. De bijwerkingen die werden gezien waren in lijn met eerdere uitkomsten voor het veiligheidsprofiel van crizotinib. OS data zijn nog niet te geven, aldus Shaw, als gevolg van onvoldoende events om relevante conclusies te kunnen trekken. Dit is de eerste gerandomiseerde fase III-studie bij eerder behandeld, gevorderd, ALK-positief NSCLC, die crizotinib vergelijkt met standaard chemotherapie. De uitkomsten geven aanleiding tot het positioneren van crizotinib als de nieuwe eerstelijns standaard therapie bij deze vorm van longkanker, concludeert Shaw.

Referentie

Shaw A. Phase III randomised study of crizotinib versus pemetrexed or docetaxel chemotherapy in advanced ALK-positive NSCLC (PROFILE 1007 study). Ann of Oncol 2012;23:suppl9: Abstract LBA1.

Spreker Alice Shaw

 Shaw Alice

Alice Shaw, MD, PhD
Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, USA


Zie: Keyslides

Back to Top