preheader NTVO

Banner ESMO2017

‘Whole Genome Sequencing’ om effectieve behandelingen te vinden voor patiënten met tumoren die specifieke genetische afwijkingen vertonen

In het Nederlandse ‘precision oncology-network’ (een netwerk van meer dan 40 ziekenhuizen in Nederland) wordt ‘Whole Genome Sequencing’ (WGS) aangeboden aan alle systemisch behandelde kankerpatiënten. Dit laat toe om tumoren te testen op de aanwezigheid van een breed spectrum genetische afwijkingen die potentieel gericht behandeld kunnen worden. Het ‘drug rediscovery protocol’ (DRUP) geeft patiënten met dergelijke genetische afwijkingen toegang tot een gerichte behandeling die afgestemd is op de specifieke genetische afwijking. Uit data die gepresenteerd werden op ESMO 2017 blijkt dat een dergelijke strategie niet enkel haalbaar is, maar bovendien ook klinisch voordeel biedt aan patiënten.

DRUP heeft inmiddels toegang tot 19 verschillende geneesmiddelen van 10 farmaceutische firma’s. Volwassen patiënten met solide tumoren, glioblastoom, lymfoom of multipel myeloom voor wie geen standaardbehandeling beschikbaar is, komen in aanmerking voor deze studie. Sinds het lanceren van DRUP eind 2016 werden 250 patiënten geëvalueerd. Zeventig van deze patiënten werden ondertussen behandeld met een gerichte behandeling die afgestemd is op de specifieke genetische afwijking in de tumor. De effectiviteit van ieder cohort in de studie wordt geanalyseerd in 2 stappen: als in stap 1 de eerste groep van 8 patiënten met hetzelfde tumortype en dezelfde genetische mutatie een respons vertoont op te behandeling wordt in de tweede stap het cohort uitgebreid tot 24 patiënten om zo een sterkere indicatie van het klinische voordeel van de behandeling te krijgen. In deze studie werd klinisch voordeel gedefinieerd als een complete respons (CR), een partiële respons (PR) met een tumorkrimping van 50% of meer, of ziektestabilisatie voor ten minste 16 weken. Tot op heden stelden de DRUP onderzoekers een klinisch voordeel vast bij 38% van de patiënten die werden behandeld (2 CR, 8 PR en 7 patiënten met ziektestabilisatie). Zes van de 20 cohorten in de studie zijn ondertussen in stap 2.

Samengevat toont deze studie aan dat het opzetten van een dergelijke multi-drug, multi-center-studie haalbaar is in Nederland. WGS laat toe genetische afwijkingen te identificeren die met succes gericht kunnen behandeld worden buiten de geregistreerde indicatie van de geneesmiddelen in kwestie. De keerzijde van de medaille is echter dat een dergelijke strategie erg duur is, dus is het aan de DRUP onderzoekers om in een volgende stap aan te tonen dat de voorgestelde manier van werken ook kostenefficiënt kan zijn.

Referentie

van der Velden D, Hoes D, H. van der Wijngaart H, et al. Expanding the use of approved drugs: The CPCT’s Drug Rediscovery Protocol (DRUP). Gepresenteerd tijdens de ESMO 2017, abstract LBA59_PR.

Spreker Emile Voest

 Voest

Prof. Emile Voest, MD, Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam, Nederland


Zie: Keyslides

Back to Top