preheader NTVO

Kosteneffectiviteit van monitoringsschema’s bij seminoom

De blootstelling aan straling bij het maken van CT-scans is een belangrijke overweging bij het management van patiënten met een stadium I-seminoom. Deze patiënten, met een overlevingskans van bijna 100%, worden standaard voor een lange periode gevolgd aan de hand van CT-scans. Uit de gerandomiseerde TRISST-studie bleek al eerder dat de tumor ook effectief kan worden gemonitord met een schema met een lagere scanfrequentie of waarbij MRI’s worden ingezet in plaats van CT. Nu is ook impact van deze verschillende surveillanceschema’s onderzocht op gezondheidsuitkomsten en de financiële gevolgen.

In de TRISST-studie werden 669 mannen met een seminoom gerandomiseerd tussen 4 monitoringsschema’s: (a) 7 CT-scans over 5 jaar (n=165); (b) 3 CT-scans over 3 jaar (n=165); (c) 7 MRI-scans over 5 jaar (n=165); of (d) 3 MRI-scans van het retroperitoneum over 3 jaar (n=165). Bij aanvang van de studie en gedurende een periode van 6 jaar werden de gezondheidsuitkomsten (EQ-5D 3L), het aantal ziekenhuisopnames en eventuele behandelingen vanwege een recidief bijgehouden. Daarnaast werd bepaald hoeveel kosten werden gemaakt voor de monitoring. Verder werden ook de ‘quality-adjusted life years’ (QALY’s) bepaald voor elk schema, om zo de verhouding tussen de kosten en de besparing in ziektelast te bepalen.

Resultaten

Bij 12% van de mannen (n=82) werd een recidief gezien. Patiënten die 7 CT-scans ondergingen vertoonden een licht verhoogd gezondheidsvoordeel (5,20 QALY’s), maar wel met hogere kosten (£5.761) ten opzichte van de andere schema’s. Bij een grenswaarde van £20.000/QALY was de kans dat 7 MRI’s kosteneffectief zijn 64%. Daarnaast vertoonden 3 MRI’s, 7 CT-scans en 3 CT-scans een vergelijkbaar gezondheidsvoordeel (5,10-5,12 QALY’s), waarbij de kosten hoger lagen bij de inzet van 3 CT-scans (£5.606) en vergelijkbaar waren tussen 3 MRI’s en 7 CT-scans (respectievelijk £5.075 en £5.049). Deze verhoogde kosten bij 3 CT-scans lagen voornamelijk aan het vaker ontstaan van (gevorderde) recidieven en de daaropvolgende behandelingen. De kans dat 7 CT-scans kosteneffectief waren bij een grenswaarde van £20.000/QALY was 36%.

Conclusie

In de TRISST-studie werden kleine verschillen gezien tussen de verschillende monitoringsschema’s op het gebied van QALY’s en kosten. Het schema met 7 MRI’s leverde de beste gezondheidsuitkomsten op, maar wel de hoogste kosten. Wel is bij een MRI-schema het voordeel aanwezig dat de patiënten een lagere radiatieblootstelling ondergaan in vergelijking met CT-scans. De onderzoekers suggereren, mede wegens eerder aangetoonde non-inferioriteit in klinische uitkomsten, om een 3 MRI-scan-surveillanceschema aan te houden in plaats van de huidige CT-gebaseerde monitoring op de lange termijn.

Referentie

Huddart R, et al. Comparative cost-effectiveness of alternative imaging and surveillance schedules for testicular seminoma in the TRISST trial. Gepresenteerd tijdens ASCO-GU 2023; abstract 408.

Spreker Robert Huddart

Robert Huddart

Robert Huddart, MD, PhD, Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research, Sutton/Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Back to Top