preheader NTVO

Langetermijnresultaten onderstrepen toegevoegde waarde nivolumab bij spierinvasief hoogrisico-urotheelcelcarcinoom na radicale resectie

Eerder bleek dat beide primaire uitkomstmaten van de CheckMate 274-studie waren gehaald: nivolumab verbeterde de ziektevrije overleving ten opzichte van placebo, zowel in de ‘intention-to-treat’-populatie als in een subgroep van patiënten met een urotheelcelcarcinoom met een PD-L1-expressie ≥1%. Tijdens het ASCO GU Cancers Symposium 2023 werden de resultaten na een mediane follow-upperiode van 36 maanden gepresenteerd.

CheckMate 274 is een dubbelblinde fase III-studie waarin adjuvante behandeling met nivolumab nivolumab werd vergeleken met placebo bij patiënten met spierinvasief hoogrisico-urotheelcelcarcinoom in de blaas, urineleider of nierbekken na een radicale resectie. Na stratificatie op basis van PD-L1-status, lymfeklierstatus en eerdere cisplatinegebaseerde chemotherapie, werden deelnemers 1:1 gerandomiseerd tussen nivolumab (240 mg per 2 weken) of placebo gedurende minimaal één jaar. Alleen patiënten met een hoogrisicotumor en een ECOG-score ≤1 kwamen in aanmerking voor deelname. De primaire uitkomstmaten waren de ziektevrije overleving (‘disease-free survival’, DFS) in de ‘intention-to-treat’ (ITT)-populatie en in een subgroep van patiënten met een urotheelcelcarcinoom met een PD-L1-expressie ≥1%. Secundaire uitkomstmaten waren de ‘non-urothelial tract recurrence-free survival’ (NUTRFS) en de metastasevrije overleving (‘distant metastasis-free survival’, DMFS). Ook werd gekeken naar het bijwerkingenprofiel.

Resultaten

De nivolumabgroep telde 353 patiënten, onder wie 140 patiënten met een urotheelcelcarcinoom met een PD-L1-expressie ≥1%. De placebogroep telde 356 patiënten, onder wie 142 patiënten met een urotheelcelcarcinoom met een PD-L1-expressie ≥1%. In de geüpdatete analyse was de mediane follow-upduur 36,1 maanden en de minimale follow-upduur 31,6 maanden. In de ITT-populatie werd een tweemaal zo lange mediane DFS gezien met nivolumab ten opzichte van placebo (22,0 vs. 10,9 maanden; HR [95%-BI]: 0,71 [0,58-0,86]). In de PD-L1-expressie ≥1%-subgroep was het verschil in mediane DFS aanzienlijk groter (52,6 vs. 8,4 maanden; HR [95%-BI]: 0,52 [0,37-0,72]). Het DFS-voordeel in was onafhankelijk van leeftijd, geslacht, ECOG-score, lymfeklierstatus, eerdere cisplatinegebaseerde chemotherapie en PD-L1-status. Daarnaast werd gezien dat de NUTRFS langer was met nivolumab ten opzichte van placebo, zowel in de ITT-populatie (25,9 vs. 13,7 maanden; HR: 0,72) als in de PD-L1-expressie ≥1%-subgroep (52,6 vs. 8,4 maanden; HR: 0,53). Tevens werd een voordeel van nivolumab aangetoond op het gebied van DMFS; deze was met nivolumab mediaan 47,1 maanden in de ITT-populatie en nog niet behaald in de PD-L1-expressie ≥1%-subgroep. Bij behandeling met placebo was de DMFS 28,7 maanden in de ITT-populatie (HR: 0,74) en 20,7 maanden in de PD-L1 ≥1%-populatie (HR: 0,58). Het bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar met de primaire analyse: aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen van graad 3 of 4 traden op bij respectievelijk 18,2 en 7,2% van de patiënten in de nivolumab- of placebogroep.

Conclusie

Uit deze resultaten van de CheckMate 274-studie blijkt dat nivolumab ook op de langere termijn leidt tot een voordeel in DFS, NUTRFS en DMFS, vergeleken met placebo, bij patiënten met een spierinvasief hoogrisico-urotheelcelcarcinoom na radicale resectie. Dit geldt met name voor patiënten met een urotheelcelcarcinoom met een PD-L1-expressie ≥1%. Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen opgemerkt.

Referentie

Galsky M. Extended follow-up results from the CheckMate 274 trial. Gepresenteerd tijdens ASCO GU 2023; abstract LBA443.

Spreker Matt D. Galsky

Matt D. Galsky

Matt D. Galsky, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top