preheader NTVO

headerASCO2013

PEAK-studie: Panitumumab plus FOLFOX6 geeft significant langere PFS en trend naar langere OS in vergelijking met bevacizumab plus FOLFOX6 bij de behandeling van wild type RAS, gemetastaseerd colorectaalkanker

De PEAK studie is de eerste prospectieve studie die de anti-EGFR remmer panitumumab vergelijkt met de VEGF-remmer bevacizumab, in combinatie met een oxaliplatine-bevattend regime bij RAS wild type (WT) patiënten met nog niet eerder behandeld gemetastaseerd colorectaalkanker (mCRC). RAS mutaties blijken het behandeleffect van panitumumab te kunnen voorspellen, aldus de onderzoekers. Nieuwe resultaten van de PEAK-studie tonen aan dat een behandeling van panitumumab plus mFOLFOX6 tot een significant langere PFS leidt dan een behandeling van bevacizumab plus mFOLFOX6 bij patiënten met WT RAS mCRC.

De PEAK studie werd opgezet om de effectiviteit van panitumumab plus mFOLFOX6 of bevacizumab plus mFOLFOX6 met betrekking tot de PFS en de OS te bepalen bij WT RAS (KRAS/NRAS exon 2,3,4) mCRC. Om deel te mogen nemen aan de PEAK studie moesten patiënten een WT KRAS exon 2 tumor hebben. Met behulp van ‘Sanger sequencing’ en een ‘transgenome SURVEYOR/WAVE-analyse’ werden mutaties in KRAS exon 3 (codons 59/61), exon 4 (codons 117/146), NRAS exon 2 (codons 12/13), exon 3 (codons 59/61), exon 4 (codons 117/146) en BRAF exon 15 (codon 600) opgespoord.

Bij patiënten met WT RAS mCRC die behandeld werden met panitumumab plus mFOLFOX6 was de mediane PFS 13,0 maanden vergeleken met 9,5 maanden bij patiënten die bevacizumab plus mFOLFOX6 kregen (HR [95% CI]: 0,65 [0,44-0,96]; p=0,03). Deze data werden bevestigd door een tweede analyse waarbij de follow up 8 maanden langer was (mediane PFS: 13,0 maanden met panitumumab versus 10,1 maanden met bevacizumab: HR [95CI]: 0,66 [0,46-0,95]; p=0,03). Daarnaast was er een trendmatige verbetering in mediane OS in het voordeel van panitumumab plus mFOLFOX6 (OS niet bereikt versus 29,0 maanden voor panitumumab plus mFOLFOX6 respectievelijk bevacizumab plus mFOLFOX6; HR [95%CI]: 0,61 [0,34-1,09]; p=0,09). Deze OS trend werd eveneens bevestigd door de analyse met een langere opvolging (41,3 maanden met panitumumab plus mFOLFOX6 versus 28,9 maanden met bevacizumab plus mFOLFOX6; HR [95%CI]: 0,63 [0,39-1,02]; p=0,058).

Samengevat blijkt uit deze studie dat panitumumab plus mFOLFOX6 als eerstelijnstherapie voor RAS WT mCRC leidt tot een significant langere PFS en een trend naar langere OS in vergelijking met bevacizumab plus mFOLFOX6. Deze resultaten zijn consistent met de bevinding dat de aanwezigheid van RAS mutaties de effectiviteit van panitumumab bij mCRC patiënten kan voorspellen.

Referentie

L. Schwartzberg, F. Rivera, M. Karthaus. Analysis of KRAS/NRAS mutations in PEAK: a randomized phase II study of FOLFOX6 plus panitumumab (pnma) or bevacizumab (bev) as first-line treatment (tx) for wild-type (WT) KRAS (exon 2) metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2013;31(suppl). Abstract 3631.

Spreker Lee Schwartzberg

 Schwartzberg

Lee Schwartzberg, MD
The West Clinic, Memphis, TN, USA


Zie: Keyslides

Back to Top