preheader NTVO

headerESMO2012

PHARE-studie: trend naar voordeel van twaalf maanden behandelen met trastuzumab bij HER2-positieve vroege borstkanker in plaats van zes maanden

Een behandeling met trastuzumab (T) gedurende één jaar blijkt een gunstig effect te hebben op de overleving van patiënten met een vroeg stadium borstkanker met HER2 overexpressie. De optimale behandelduur met T staat echter ter discussie in verband met cardiale toxiciteit en resultaten vanuit de FinHer trial, die toonde dat een behandeling met T gedurende negen weken een even groot effect sorteert als een behandeling van één jaar.
Daarom startte de 'French National Cancer Institute' (INCa) de ‘Protocol for Herceptin® as Adjuvant therapy with Reduced Exposure’ (PHARE) trial, een academisch gerandomiseerd non-inferioriteitsonderzoek, waarin een kortere blootstelling aan T van zes maanden werd vergeleken met de standaard behandelduur van twaalf maanden.

Methoden

De deelnemers hadden HER2-positieve, vroege borstkanker, waarvoor ze minstens vier cycli met (neo-)adjuvante chemotherapie hadden gekregen. Het primaire eindpunt was de ziektevrije overleving (DFS). De secundaire eindpunten waren de overall overleving (OS) en cardiale toxiciteit.

Resultaten

Totaal 3.382 patiënten kregen T met een behandelduur van zes of twaalf maanden. De ziekte- en behandelingsgerelateerde kenmerken werden gebalanceerd tussen beide behandelgroepen met de volgende mediane parameters:

  • leeftijd 55 jaar (range 21–86);
  • tumorgrootte 20 mm (0–270);
  • positieve lymfeklieren bij 45%;
  • SBR gradiëring III bij 56%;
  • ER positiviteit bij 58%;
  • radiotherapie bij 88%;
  • gelijktijdige toediening van T bij 58%;
  • anthracycline- en taxanebevattende chemotherapie bij 73%.

De mediane follow-up duur was 47,2 maanden na het starten van de behandeling met T. De HR voor de DFS was 1,28 (95%-BI 1,05-1,56). De non-inferioriteit van een zes maanden durende behandeling met T vergeleken met de standaardbehandeling van twaalf maanden kon ook niet bij lagere afkapwaarden gevonden worden.

Conclusie

Aan de resultaten van de PHARE trial voor het primaire eindpunt (DFS) kon geen eenduidige conclusie verbonden worden voor non-inferieuriteit van de zes maanden behandeling met T vergeleken met de twaalf maanden behandeling bij patiënten met HER2-positieve, vroege borstkanker. Voor wat betreft cardiale AE’s was de zes maanden behandeling gunstiger dan de twaalf maanden behandeling. “Desalniettemin suggereerde de Hazard Ratio van 1,28 een trend ten gunste van de twaalf maanden behandeling voor de totale populatie voor de DFS. Een subgroepanalyse van deze studie zal in december 2012 gepresenteerd worden en meer duidelijkheid verschaffen over welke patiënten meer baat hebben bij zes maanden behandelen en welke bij twaalf maanden behandelen,” aldus Pivot.

Referentie

Pivot X, Romieu G, Bonnefoi H, et al. PHARE Trial results comparing 6 to 12 months of trastuzumab in adjuvant early breast cancer. ESMO Congress 2012. Wenen, Oostenrijk. Ann of Oncol 2012; vol 23; suppl 9: abstract LBA5.

Spreker Xavier Pivot

 Pivot

Prof. Xavier Pivot, MD
Université de Franche Comté, Besançon Cedex, France


Zie: Keyslides

Back to Top