preheader NTVO

header ASCO2016 website

Links versus rechts: de locatie van de primaire tumor voorspelt de overleving bij patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker

Uit de CALGB/SWOG 80405 studie bleek dat de toevoeging van bevacizumab of cetuximab aan chemotherapie met FOLFOX of FOLFIRI resulteerde in een vergelijkbare totale overleving (overall survival, OS) en progressievrije overleving (progression-free survival, PFS) bij patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC). Een retrospectieve analyse van deze studie, gepresenteerd op ASCO 2016, toonde aan dat de primaire locatie van de tumor (links of rechts) de OS kan voorspellen en bovendien een rol kan spelen in het maken van de optimale therapiekeuze. Uit deze analyse bleek dat patiënten met een primaire tumor in het linkerdeel van het colon (dalend colon, sigmoïd colon en het rectum) significant langer leefden dan patiënten met een primaire tumor in het rechterdeel van het colon (cecum en stijgend colon). Ook het relatieve effect van cetuximab en bevacizumab verschilde, afhankelijk van de locatie van de primaire tumor in het colon.

Voor deze retrospectieve analyse werden de data geanalyseerd van 252 patiënten met een rechtszijdige primaire tumor en van 732 patiënten met een linkszijdige primaire tumor. De mediane leeftijd van de patiënten in de analyse bedroeg 59 jaar.

Patiënten met een linkszijdige primaire tumor bleken een significant langere OS te hebben in vergelijking met patiënten met een rechtszijdige primaire tumor (33,3 maanden versus 19,4 maanden; HR [95%CI]: 1,56 [1,32-1,84]; p< 0,0001). Bij de patiënten die cetuximab kregen toegediend bedroeg de mediane OS van patiënten met een linkszijdige primaire tumor 36 maanden tegenover 16,7 maanden bij patiënten met een rechtszijdige primaire tumor (HR [95%CI]: 1,97 [1,56-2,48]). Eenzelfde, maar minder uitgesproken, trend werd gezien voor patiënten die behandeld werden met bevacizumab met een mediane OS van 31,4 maanden bij linkszijdige tumoren tegenover 24,2 maanden bij rechtszijdige tumoren (HR [95%CI]: 1,26 [1,00-1,58]). Deze analyse suggereert dat de relatieve effectiviteit van bevacizumab en cetuximab kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de primaire tumor. Zo bleek bevacizumab geassocieerd te zijn met een langere OS dan cetuximab bij patiënten met een rechtszijdige tumor (24,2 versus 16,7 maanden) terwijl bij patiënten met een linkszijdige tumor het omgekeerde gold, een langere OS bij behandeling met cetuximab in vergelijking met bevacizumab (36 versus 31,4 maanden).

Aangezien deze CALGB/SWOG studie werd opgezet voordat duidelijk was dat de KRAS mutatiestatus een belangrijke biomarker is bij een behandeling met cetuximab/bevacizumab, omvatte de studiepopulatie ook een klein aantal patiënten met een KRAS mutatie. Ook bij deze patiënten stelde men een verschil vast in de OS op basis van de primaire tumorlocatie. Zo bleek dat patiënten met een linkszijdige primaire tumor een mediane OS hadden van 30,3 maanden tegenover 23,1 maanden voor patiënten met een primaire tumor in het rechterdeel van het colon (HR [95%CI]: 1,28 [0,95-1,73]).

Uit deze studie blijkt dat de overleving van patiënten met mCRC die behandeld worden met chemotherapie in combinatie met bevacizumab of cetuximab beïnvloedt wordt door de locatie van de primaire tumor, met een langere OS bij patiënten met een linkszijdige primaire tumor. Verder suggereert deze studie dat bevacizumab de voorkeur moet genieten over cetuximab bij rechtzijdige tumoren, terwijl cetuximab een langere OS geeft bij linkszijdige tumoren. De biologische basis van de overlevingsverschillen tussen linkszijdige en rechtszijdige mCRC vormt momenteel het onderwerp van verschillende studies.

Referentie

A. Venook, D. Niedzwiecki, F. Innocenti et al. Impact of primary (1º) tumor location on overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC): Analysis of CALGB/SWOG 80405 (Alliance). J Clin Oncol 2016;34(Suppl): Abstract 3504.

Spreker Alan Venook

 Abstr 4 NL 2 Venook foto FINAL

Professor Alan P. Venook, MD,
University of California, Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, USA


Zie: Keyslides

Back to Top