Header nwslttr ESMO 2023

CAIRO5: algehele overleving na systemische inductietherapie bij initieel irresectabele levermetastasen van het colorectaal carcinoom

Patiënten met initieel irresectabele levermetastasen van het colorectaal carcinoom kunnen in aanmerking komen voor een in opzet curatieve lokale behandeling, nadat de tumor verkleind is door systemische inductietherapie. Het is echter niet duidelijk welk behandelregime de voorkeur heeft. Dit werd nader onderzocht in de CAIRO5-studie. Tijdens ESMO 2023 besprak internist-oncoloog prof. dr. Cornelis Punt (Julius Centrum, UMC Utrecht) de resultaten met betrekking tot de algehele overleving.

In de CAIRO5-studie werd onderzocht wat de optimale systemische inductietherapie is bij patiënten met initieel irresectabele levermetastasen van het colorectaal carcinoom.1 Eerder liet dit onderzoek zien dat systemische inductietherapie met folinezuur, 5-fluoro-uracil, oxaliplatine en irinotecan (FOLFOXIRI) plus bevacizumab leidde tot een langere progressievrije overleving en een hoger percentage patiënten bij wie een complete lokale behandeling kan worden uitgevoerd in de groep patiënten met een rechtszijdige of RAS- of BRAFV600E-gemuteerde tumor, vergeleken met folinezuur, 5-fluoro-uracil en oxaliplatine (FOLFOX) of folinezuur, 5-fluoro-uracil en irinotecan (FOLFIRI) plus bevacizumab.2 In de groep patiënten met een linkszijdige tumor zonder RAS- of BRAFV600E-mutatie bood de toevoeging van panitumumab aan systemische inductietherapie met FOLFOX of FOLFIRI geen klinisch voordeel ten opzichte van bevacizumab.

Studieopzet

CAIRO5 is een multicentrische, gerandomiseerde ‘open-label’-fase III-studie die is uitgevoerd door de Dutch Colorectal Cancer Group. Volwassen patiënten met initieel irresectabele levermetastasen van het colorectaal carcinoom en een bekende RAS- en BRAFV600E-mutatiestatus kwamen in aanmerking voor deelname. Er werd onderscheid gemaakt tussen patiënten met een rechtszijdige of RAS- of BRAFV600E-gemuteerde tumor en patiënten met een linkszijdige tumor zonder RAS- of BRAFV600E-mutatie. Patiënten met een rechtszijdige of RAS- of BRAFV600E-gemuteerde tumor werden 1:1 gerandomiseerd tussen systemische inductietherapie met FOLFOX of FOLFIRI plus bevacizumab (groep A) óf FOLFOXIRI plus bevacizumab (groep B). Patiënten met een linkszijdige tumor zonder RAS- of BRAFV600E-mutatie werden 1:1 gerandomiseerd tussen FOLFOX of FOLFIRI plus bevacizumab (groep C) óf FOLFOX of FOLFIRI plus panitumumab (groep D). De resectabiliteit van de levermetastasen werd op basis van vooraf gedefinieerde criteria beoordeeld door een expertpanel, bestaande uit leverchirurgen en abdominale radiologen. Een van de secundaire uitkomstmaten was de algehele overleving (‘overall survival’, OS). Daarnaast waren de onderzoekers geïnteresseerd in het percentage patiënten bij wie een recidief optrad binnen 6 maanden na een complete lokale behandeling.

Resultaten

In de periode november 2014-januari 2022 werden 530 patiënten gerandomiseerd in 46 ziekenhuizen in Nederland en 1 tertiair centrum in België. Van deze 530 patiënten werden er 148 toegewezen aan groep A, 146 aan groep B, 118 aan groep C en 118 aan groep D. De mediane follow-upduur bedroeg 57 maanden. In groep A was de mediane OS 23,6 maanden tegenover 24,1 maanden in groep B (HR [95%-BI]: 0,92 [0,70-1,20]). De mediane OS was 40,4 maanden in groep C, vergeleken met 38,3 maanden in groep D (HR [95%-BI]: 1,02 [0,72-1,46]). Een recidief binnen 6 maanden na een complete lokale behandeling trad op bij 26 patiënten (49%) in groep A versus 29 patiënten (39%) in groep B (p=0,28), en bij 28 patiënten (42%) in groep C versus 26 patiënten (39%) in groep D (p=0,73).

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (CAIRO5) blijkt dat systemische inductietherapie met FOLFOX of FOLFIRI plus bevacizumab óf FOLFOXIRI plus bevacizumab resulteert in een vergelijkbare OS bij patiënten met initieel irresectabele levermetastasen van een rechtszijdig of RAS- of BRAFV600E-gemuteerd colorectaal carcinoom. Bij patiënten met een linkszijdige tumor zonder RAS- of BRAFV600E-mutatie biedt de toevoeging van panitumumab aan systemische inductietherapie met FOLFOX of FOLFIRI geen voordeel in OS ten opzichte van bevacizumab.

Referenties

1. Punt CJ, et al. First-line systemic treatment in patients with initially unresectable colorectal cancer liver metastases (CRLM): Overall survival of the phase III CAIRO5 study of the Dutch Colorectal Cancer. Gepresenteerd tijdens ESMO 2023; abstract LBA27.
2. Bond MJG, Bolhuis K, Loosveld OJL, et al; Dutch Colorectal Cancer Study Group. First-line systemic treatment strategies in patients with initially unresectable colorectal cancer liver metastases (CAIRO5): an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study from the Dutch Colorectal Cancer Group. Lancet Oncol 2023;24:757-71.

Spreker Cornelis Punt

Cornelis Punt

Prof. dr. Cornelis Punt, Julius Centrum, UMC Utrecht

Zie: Keyslides

Back to Top