preheader NTVO

headerESMO2012

Eerste gerandomiseerde studie met gefitinib bij oesofagustumoren in tweede-/derdelijnssetting laat significante toename van progress free survival (PFS) zien

Een eerste dubbelblinde studie met gefitinib bij patiënten met oesofagustumoren die progressie vertonen na twee eerdere chemotherapieregimes toont aan dat gefitinib als tweedelijnsbehandeling de progressievrije overleving (PFS) significant verlengt en de kwaliteit van leven verhoogt. Tot op heden is dit nog niet eerder aangetoond voor andere therapieën voor oesofagustumoren. Eveneens trad er een significante verbetering op van dysfagie en odynofagie, twee symptomen die de kwaliteit van leven van patiënten sterk beïnvloeden. In de studie werden 225 patiënten behandeld met gefitinib (500 mg eenmaaldaags) en 225 patiënten met placebo. Patiënten die progressie vertoonden na behandeling met twee eerder gegeven chemotherapeutische regimes werden ingesloten in de studie en behandeld tot progressie optrad. Regelmatig werden CT-scans verricht. Als primair eindpunt werd gekozen voor overall survival (OS).

De resultaten laten zien dat gefitinib behandeling leidde tot een mediane PFS van 1,60 maanden vergeleken met 1,17 maanden voor placebo behandeling (HR 0,795; 95% CI: 0,657-0,962; p=0,017). Verder werd er een snelle aanhoudende palliatieve radiologische respons waargenomen met gefitinib.

Referentie

Ferry D. A Phase III multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial of gefitinib versus placebo in esophageal cancer progressing after chemotherapy, COG (Cancer Oesophagus Gefitinib). Ann of Oncol 2012;vol23;suppl 9:LBA20.

Spreker David Ferry

 Perry

Prof. David Ferry, MD, PhD
Medical Oncology Russells Hall Hospital, Dudley, UK


Zie: Keyslides

Spreker Andreas Hochhaus

 abstr 1 NL 3 Hochhaus foto FINAL

Prof. Andreas Hochhaus, MD, PhD
Universitätsklinikum Jena, Jena, Duitsland


Zie: Keyslides

Spreker Andreas Hochhaus

 abstr 1 NL 3 Hochhaus foto FINAL

Prof. Andreas Hochhaus, MD, PhD
Universitätsklinikum Jena, Jena, Duitsland


Zie: Presentatie

Spreker Charles Rudin

 abstr 3 NL 3 Rudin foto FINAL

Charles M. Rudin, MD, PhD,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA


Zie: Keyslides

Spreker Charles Rudin

 abstr 3 NL 3 Rudin foto FINAL

Charles M. Rudin, MD, PhD,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA


Zie: Presentatie

Spreker Philip Mack

 abstr 4 NL 3 Mack foto FINAL

Prof. Philip C. Mack, PhD
University of California Davis Comprehensive Cancer Center, Sacramento, USA


Zie: Keyslides

Spreker Philip Mack

 abstr 4 NL 3 Mack foto FINAL

Prof. Philip C. Mack, PhD
University of California Davis Comprehensive Cancer Center, Sacramento, USA


Zie: Presentatie

Back to Top